Philippine Scrubfowl, Philippine Megapode, Tabon Scrubfowl